سلام بر ابراهیم (زندگی نامه و خاطرات شهید ابراهیم هادی)

در ابتدا لازم به ذکر است بگویم مطالب ما برگرفته از قسمت هایی از کتاب "سلام بر ابراهیم" ، کاری از گروه فرهنگی شهید ابرهیم هادی است با اندکی ویرایش.

برای شروع از پیش گفتار کتاب آغاز می کنیم...


نوشتار پیش رو نه تنها یاد آور شهیدی قهرمان، بلکه احوال مردی است که با داشتن پهلوانیها و مروتها و... ، با دریافت مدال شهادت اکمال می یابد.

در عصری که جوان و نوجوان ما با تاثیر پذیری از الگوهای کم مایه در عرصه های ورزشی و هنری و... ، در مسیر زندگی یوسف_وار هر گامشان را چاهی در پیش و گرگی در لباس میش در کمین است، مروری بر زندگی ابراهیم ها میتواند چراغی در شب ظلمانی باشد. چرا که پیر ما فرمود: "با این ستاره ها راه را میتوان پیدا کرد".

ابراهیم، چیرگی بر نفس را آموخت اما نه از پوریای ولی بلکه از مولایش علی(علیه السلام). و چه زیبا تصویر کشید سیمای فتوت را. او نشان داد می توان در اوج آزادگی بندگی کرد ولی فقط حضرت حق را.

چه بیشمارند گوهرانی که در کف دریا مانده وهنوز دست غواصی به آنها نرسیده.

ما چه کرده ایم یا چه خواهیم کرد؟ آیا این خاکیان که افلاکیان بر آدمیتشان غبطه می خورند را الگو قرار داده ایم یا خدای نا کرده نا خلفی از نسل آدم را ؟!

جوانان و نوجوانان ما درپی خوبی و خوبان عالمند و عشقشان خلل ناپذیر. شاید بیگانگان غباری بر رویشان نشانده باشند اما مُحرمی کافی است تا دریای وجودشان را طوفانی کند ورشته های خصم را پنبه. شاید بی ریش، ولی با ریشه اند.

درباره جوان ایرانی غلو نکرده ایم و تنها در پی آنیم که با شناساندن شهید ابراهیم هادی نشان دهیم مشتی نمونه از این خروار را...


منتظر خاطرات زیبایی از زندگی ابراهیم باشید...

متن از یک همراه گمنام