ابراهیم که بود؟

مختصری از زندگی نامه شهید ابراهیم هادی


ابراهیم در اردیبهشت سال 36 در تهران، محله شهید سعیدی حوالی میدان خراسان دیده

به جهان گشود. او چهارمین فرزند خانواده 6 نفره به شمار می رفت. بااین حال پدرش به او

علاقه خاصی داشت. او نیز منزلت پدر را به خوبی شناخته بود. پدری که باشغل بقالی و کار

گری توانسته بود فرزندانش را به بهترین نحو تربیت کند.

ابراهیم نوجوان بود که طعم تلخ بی پدری را چشید. از آنجا بود که همچون مردان بزرگ

زندگی را به پیش برد.

سال 55 به دریافت دیپلم ادبی نائل شد. حضور در هیئت جوانان وحدت اسلامی و شاگردی

استادی نظیر علامه  محمد تقی جعفری بسیار در رشد شخصیتی ابراهیم موثر بود.

اهل ورزش بود. با ورزش پهلوانان یعنی ورزش باستانی شروع کرد. در والیبال و کشتی

بی نظیر بود. در هیچ میدانی پا پس نکشید و مردانه می ایستاد.

مردانگی او را می توان در ارتفاعات بازی دراز و گیلان غرب تا دشت های جنوب مشاهده

کرد.

در والفجر مقدماتی پنج روز به همراه بچه های گردان کمیل مقاومت کردند اما تسلیم

نشدند.

سر انجام در 22 بهمن 61 بعد از فرستادن بچه ها به عقب تنهای تنها با خدا همراه شد و

دیگر کسی او را ندید.

او همیشه از خدا می خواست گمنام بماند. چرا که گمنامی صفت یاران خداست. خدا هم

دعایش را مستجاب کرد.


در اوایل هر هفته منتظر بخش هایی زیبا از خاطرات این جوانمرد باشید.

به قلم یک همراه گمنام