آخرین مرحله از زندگی مادی ابراهیم هادی(قهرمان کانال کمیل) به صورت یک کلیپ صوتی بسیار زیبا تقدیم می شود...

برگرفته از کتاب سلام بر ابراهیم...

 

 

دریافت

 
و تصویری منتشر شده توسط عراق که بسیار شبیه به شهید هادی است