پیامبر، حکیم ومهربان

برخورد صحیح با کودک


وقتى کودک خردسالى را براى اذان و اقامه یا نامگذارى به حضور پیامبر (ص) مى آوردند، حضرت او را در دامن خود مى گذاشت.

گاهى اتفاق مى ‏افتاد که کودک در دامن پیامبر بول مى‏ کرد...

حاضرین به کودک فریاد مى زدند(تا او را از ادرار باز دارند)

اما پیامبر آنان را منع می‏کرد که با تندى و خشونت از ادرار کودک جلوگیرى نکنید. سپس کودک را آزاد مى گذاشت تا ادرار کند.

زمانى که دعا یا نامگذارى تمام می شد اولیاى کودک کمترین آزردگى خاطر را در پیامبر احساس نمى ‏کردند. وموقعى که آنها میرفتند پیامبر لباس خود را تطهیر مى‏ کرد.

در بعضى نقل ها آمده است که پیامبر مى‏ فرمود: «نجاست از دامن من پاک مى‏ شود اما برخورد تند با عمل طبیعى کودک از دل او پاک نمى ‏شود».

"بزرگی میگفت: سعی کن در خانه با زن و فرزندت بلند صحبت نکنی... داد که بزنی همه چیز از بین میرود."


پنجشنبه های فیروزه ای

هرهفته در https://telegram.me/patogh_farhangi

*پاتوق فرهنگی را به دوستانتان معرفی کنید*