با هر کس رو دروایسی داریم با امام حسین(علیه السلام) رو راست باشیم... اگر گفتیم یا لیتنا کنا معک پایش بایستیم وگرنه دروغ نگوییم

چون حسین(علیه السلام) هنوز هم ندای هل من ناصرش بلند است...

اگر داریم خیمه عزای حسین(علیه السلام) را برپا می کنیم پس حتما صدای او به ما رسیده است و... آن حرفی که حضرت به عبیدالله حر جعفی زد در مورد ما هم صدق می کند که فرمود: «اگر کسی بانگ ما را بشنود و ما را یاری نکند خدا او را با صورت به آتش می افکند».(مقتل الحسین مقرم189-به نقل از قصه کربلا206)

پس یا خیمه برای حسین فاطمه(سلام الله علیهما) نزنیم و نگوییم یا لیتنا کنا معک (که ای کاش بودیم و تو را یاری می کردیم) یا حسین زمانه را در برابر شمر زمانه یاری کنیم...

به قول شهید مطهری(رحمه الله) شمر 1400 سال پیش مرد شمر امروزت را بشناس ...شمر زمانه ات کیست؟