تصاویری از حال و هوای این روزهای حسینیه علی اکبر(ع) مرکز هیات شهدای گمنام شهرستان آران و بیدگل