این مراسم با قرائت قرآن و زیارت نامه امام رضا علیه السلام شروع شد.

 سپس حجت الاسلام تندگام با ایراد سخنانی چگونگی رفتار هر یک از ائمه با حاکمان جور زمان خودشان را برای حفظ اسلام وتشیع تشریح کردند.

بعد از پایان سخنرانی برادر علی اصغر حق پناه با مولودی خوانی زیبای خود در وصف امام رضا فضای مجلس را به نام امام رئوف حضرت رضا علیه السلام منور ساختند...