گزارشی کوتاه از این حضور به نقل از یکی از خدام هیئت شهدای گمنام:

 دیشب بیت امام خامنه ای جای همه دوستان خالی بود این پیر غلام که چفیه انداخته روی صورتش پدر بزرگ حقیر هست.

 

ایشان قبل از سال 42 در صحنه مبارزه با بهاییت فعال بوده و در ادامه نیز درکنار دیگر انقلابیون  به مبارزه با رژیم طاغوت پرداختند و نکته جالبی که بعد از این مطلب میخواستم بگم این بود که زمانی که شنید عازم بیت رهبری هستم گفت: من پیر مرد رو هم با خودتون همراه کنید ولی  به دلیل بالا بودن سن وسالش به ایشان گفتم شاید نتونیم شما رو با خودمون ببریم،اونم با ناراحتی گفت باشه.

 نمی دونم چی شد که موقع حرکت از شهر یک دفعه به دلم افتاد که ایشون رو با خودمون ببریم. جالب اینجا بود که انقدر حضور مردم پرشور بود که از دو ماشینی که از شهرستان حرکت کرده بودیم فقط همین پیر غلام تونست به حسینیه وارد بشه و مابقی بچه ها به در بسته خوردند ....

دلا بسوز که سوز تو کارها بکند

نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند

ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند

هر آن که خدمت جام جهان نما بکند