با عرض معذرت از اینکه صوتها با تاخیر به دست شما مخاطبان گرامی می رسد.

ما به شما توصیه می کنیم  صوتها رو حتما دریافت کنید چرا که هم مداحان هیئت زیبا کار کرده اند و هم کیفیت صوتها نسبت به قبل بهتر شده ...

یا علی  

 

حاج حمید شاهمیرزایی/صحنه محشر(روضه)

دریافت

 

علی اصغر حق پناه/ فدایی رهبر و راه علی(زمینه)

دریافت

 

علی اصغر حق پناه/ای خورشید شرف(واحد)

دریافت

 
 
علی اصغر حق پناه/واحد1
 

دریافت

 
 
علی اصغر حق پناه/واحد2
 
دریافت
 
 
علی اصغر حق پناه/سوره کوثر(شور)
 

دریافت