سه شنبه 20 مرداد / ساعت 18
از نماز جمعه به طرف زیارت حضرت محمد هلال(ع)

هیئت شهدای گمنام برنامه مختصری برای استقبال از این شهید بزرگوار خواهد داشت.