در ادامه برنامه های پاتوق فرهنگی پنجشنبه های هر هفته با موضوع مسائل خانواده و مشاوره براساس نظرات روانشناسان و کتب معتبر در خدمت دوستان بزرگوار هستیم...

برای عضویت و استفاده از این برنامه در تلگرام می توانید به کانال پاتوق فرهنگی @patogh_farhangi مراجعه کنید.