‌ یکی از کلیدهای طلایی در ارتباط با همسر:

"آدم تو عصبانیت هم باید از عشقش مراقبت کنه"

جمله هایی مثل: توکه ادعا میکردی.../من از اولشم شک داشتم.../تو فقط حرف از عشق میزنی و... جملات نابود کننده شخصیت و عواطف همسرتون هستند...

پس بخاطر یک اشتباه زندگی و عشقتون رو نابود نکنید.

#عشق_مراقبت_میخواهد
پاتوق را به دوستانتان معرفی کنید.
Telegram.me/patogh_farhangi