حضرت امام خامنه ای(حفظه الله) فرمودند که راه حل گره مذاکرات هسته ای اتکا به ظرفیت های داخل است

بدونید مشکلات اقتصادی مملکت با توافق و اعتماد به غرب برطرف نخواهد شد.

مذاکراتی که در سایه تهدید و تحریم باشد  «مذاکره نیست».

چرا به زورگویی و توهین های دشمنانتان لبخند می زنید؟!

چرا به دلسوزی و نصیحت های دوستان و برادرانتان اخم می کنید؟!

(اشداء علی الکفار رحماء بینهم این است؟!)


اگر قرار است چیزی به دست نیاوریم (که با این روند همین اتفاق می افتد) لااقل چیزهایی که داریم از دست ندهیم.

تا کنون سیر مذاکرات به چه سمتی رفته است؟

تا حالا چی دادیم؟ چی گرفتیم؟

از شما دعوت می کنم که سه چهار دقیقه از صحبت های اخیر حضرت آقا در رابطه با این قضیه رو مشاهده کنید: