دریافت
حجم: 5.28 مگابایت
توضیحات: زمینه-عراقی


دریافت
حجم: 3.76 مگابایت
توضیحات: واحد تند-عراقی


دریافت
حجم: 5.13 مگابایت
توضیحات: واحد-عراقی


دریافت
حجم: 5.4 مگابایت
توضیحات: شور۱-میرزایی


دریافت
حجم: 3.5 مگابایت
توضیحات: شور۲-میرزایی


دریافت
حجم: 9.17 مگابایت
توضیحات: روضه پایانی-میرزایی

 * * * برای شنیدن صوت کلمه دریافت را بزنید * * *