تو این روزا که همه درهای بسته رو دولت به روی مردم باز میکنه یاد آور میشویم شعرزیبایی از رضا احسان پور رو تا اندکی از این حال و هوایی که دولت برامون درست کرده بیشتر استفاده کنیم...


در تمامی عرصه‌ها بی‌شک       مرد میدان، کلید روحانی

به نبرد ایستاده لشگر قفل        با دو گردان کلید روحانی

از عبایش طلوع کرد شبی         ماه تابان، کلید روحانی

توی دستش گرفت و بالا برد      گفت: هان! هان! کلید روحانی!

بچه از روبروی تلویزیون              گفت: مامان! کلید روحانی!

عارفان حق زنان به هم گفتند:    شاه عرفان کلید روحانی

به عزیزان کسی شنیدم گفت:   ای عزیزان! کلید روحانی!

روز بعدش نوشته بود کسی      پشت نیسان، کلید روحانی

توی سمنان، کلید روحانی         در خراسان، کلید روحانی

هم به گرگان رسیده شهرت او   هم به زنجان، کلید روحانی

می‌خورد هم به قفل استان‌ها    هم به تهران، کلید روحانی

گشته‌ام دورِ سرزمینم را           کل ایران، کلید روحانی

مانده‌ام تا کنون چرا اصلاً          مانده پنهان کلید روحانی؟

‫به گمانم که بوده تا الان          زیر گلدان، کلید روحانی

ای سخنران سخن که می‌رانی بوق و فرمان کلید روحانی

‫بوق و فرمان که هیچ، باید گفت:     میل گاردان کلید روحانی!

تو بخوان ما خوشیم با بع بع!     آی چوپان! کلید روحانی!

ور نرو! هرز شد در ملّت           هی نچرخان کلید روحانی! 

 میخ آری، ولی نخواهد رفت     توی سیمان کلید روحانی

‫یک نفر کرد توی سیمان، شد   درب و داغان کلید روحانی

نان ما آجر است گرچه شده است   آجرش نان، کلید روحانی!

‫ساقیا می‌دهی به ما پس کی       جامی از آن کلید روحانی؟

یا به باغم مریز دانه‌ی قفل          یا بباران کلید روحانی

هر سه تایش هزار تومان است     مفت و ارزان، کلید روحانی

کمتر از لنگه کفش کهنه که نیست    در بیابان کلید روحانی

مصرعی محض واج آرایی       کشک کاشان کلید روحانی!

طبع ما ته کشیده و رفته است     رو به پایان کلید روحانی

نیتم شعر بود و آخر شد         بند تنبان کلید روحانی!

لاجرم قفل ما و دست شما       آه یاران! کلید روحانی