⌛️۱۳روز تا #جشن_بزرگ_غدیر
📜قطره ای از دریا (نهج البلاغه)
🌹اهمیت خشنودی رعیت در برابر خشنودی خواص
@patogh_farhangi