یمن در آتش و خون می سوزد یعنی...

عده ای خون یمنی ها را می نوشند

یمن در آتش و خون می سوزد یعنی ...

کربلایی دیگر در جریان است...

یعنی که زینب کبری امروز هم فریاد می زند: «الیس فیکم مسلم؟!»


و من هم فریاد می زنم...

من یمانی هستم