بی تو منم و...

شعری در وصف حال و هوای منتظران در فراق مولایشان

شاعر: محمد مهدی سیار