🌸

🌸🌸

🌸🌸🌸

امام جعفر صادق علیه السلام از قول رسول اکرم صلى الله علیه و آله شخصیت ملکوتى حضرت صدیقه کبرى علیها السلام را چنین وصف مى کند:

خداوند نور فاطمه را قبل از خلقت آسمان و زمین آفرید.

عده اى سوال کردند: پس فاطمه علیهاالسلام از سنخ انسان نیست ؟

پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود:

حوریه اى است در لباس انسان .

پرسیدند: چگونه چنین چیزى ممکن است ؟

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:

خداوند قبل از آن که آدم را خلق کند، فاطمه را آفرید، در آن هنگام ارواح خلق شده بودند. چون خداوند آدم را خلق کرد، ارواح را بر او عرضه داشت .

پرسیدند: در آن زمان فاطمه کجا بود؟

آن حضرت فرمود: در جایگاه مخصوص خود در ساق عرش .

پرسیدند: غذایش چه بود؟

پیامبر جواب داد: ذکر خدا (تقدیس ، تهلیل ، تحمید و تسبیح ) و الله اکبر. 

چون خداوند، آدم را خلق کرد و دوست داشت که نسل من از فاطمه باشد، او را به سیب بهشتى تبدیل کرد. جبرئیل آن سیب را بر من آورد و گفت : سلام و رحمت خدا بر تو اى محمد. این سیب میوه اى از میوه هاى بهشت است که خداوند براى تو هدیه فرستاده است .

پس آن را گرفتم به سینه چسباندم جبرئیل گفت آن را بخور.

سیب را دو نیم کردم . نور درخشان و گسترده اى از آن پرتوافشانى کرد. از آن به هوس افتادم.

جبرئیل گفت : اى محمد صلى الله علیه و آله چرا سیب را نمى خورى ، تمام آن را بخور که این نور منصوره در آسمان و نور فاطمه در زمین است.


📚1-بحار الانوار، ج 42، ص 50.


👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Telegram.me/patogh_farhangi