کلیپ کوتاه و زیبایی که از سخنرانی شب گذشته برادر شیخ سجاد مشرقی در جلسه هفتگی هیئت آماده شده در بیان ضرورت قرائت و تدبر در زیارت جامعه کبیره برای استفاده تقدیم شما مخاطبان عزیز می گردد.

دریافت

تقدیم به غریب سامرا امام هادی علیه السلام با ذکر یک صلوات