اخیرا شبهه ای در بین بچه مذهبی ها مطرحه که ذهنا رو خیلی مشغول کرده...

بعضی از ولایت مدارها سر قضیه هسته ای و توافق نامه ژنو و بیانیه لوزان خیلی به دولت انتقاد کردند البته در واقع انتقاد به متن هایی بود که توی مذاکره ها به تصویب می رسید...

از اون طرف یه عده ی دیگه که اونا هم خودشون رو حامی ولایت می دونستند می گفتند مگه حضرت آقا نگفته از دولت حمایت می کنم  و مردم هم حمایت کنند؟!... پس این اعتراض ها چیه؟ شما با این کارتون دارید دولت رو تضعیف می کنید...

البته شاید در واقع این حرف ریشه اش از بچه مذهبی ها نبود... در واقع عده ای اون طرفی مغرضانه و با هدف اختلاف افکنی و ایجاد تردید بین بچه مذهبی ها این حرف رو پخش کردند.

حرف زیاده... ولی اصل شبهات در دو سوال جمع میشه که:

چرا در عین حال که مقام معظم رهبری به مذاکره با آمریکا خوشبین نیستند، اجازه مذاکره می دهند؟

آیا حمایت مقام معظم رهبری از تیم مذاکره کننده به معنای تأیید اقدامات آنها نیست؟

پاسخ به این سؤالات و سؤالاتی از این دست را در لینک زیر دریافت کنید: