اخیرا شبهه ای در بین بچه مذهبی ها مطرحه که ذهنا رو خیلی مشغول کرده...

بعضی از ولایت مدارها سر قضیه هسته ای و توافق نامه ژنو و بیانیه لوزان خیلی به دولت انتقاد کردند البته در واقع انتقاد به متن هایی بود که توی مذاکره ها به تصویب می رسید...

از اون طرف یه عده ی دیگه که اونا هم خودشون رو حامی ولایت می دونستند می گفتند مگه حضرت آقا نگفته از دولت حمایت می کنم  و مردم هم حمایت کنند؟!... پس این اعتراض ها چیه؟ شما با این کارتون دارید دولت رو تضعیف می کنید...